top of page
Winner  Hotelier Shop Banner   S-Rate  Campaign #1  (728 x 90 px) (600 x 150 px) (1).jpg

Sponsored | Advertise Here

Προσδιορισμός της τιμολογιακής πολιτικής του καταλύματός σας μέσω ενός σύγχρονου εργαλείου

Updated: Dec 3, 2021Μάθετε πώς ένα σύγχρονο ξενοδοχειακό εργαλείο, το OTA Scanner, μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε τον έλεγχο της τιμολογιακής σας πολιτικής, και όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες που το καθιστούν απαραίτητο για κάθε κατάλυμα


Η τιμολογιακή πολιτική ενός καταλύματος μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης της επιτυχίας του και της δεσπόζουσας θέσης του στην αγορά. Ιδιαίτερα στη περίπτωση του ξενοδοχειακού κλάδου, όπου ο ανταγωνισμός είναι υψηλός και συνεχώς μεταβαλλόμενος, οι ξενοδόχοι καλούνται να προβλέψουν ως έναν βαθμό τις μεταβολές που θα υπάρξουν στις τάσεις και τις τιμές στον προορισμού τους, έτσι ώστε να μην βρεθούν με μία ξεπερασμένη τιμολογιακή πολιτική.


Συνεπώς, η δημιουργία και η διατήρηση μίας αποτελεσματικής τιμολογιακής πολιτικής είναι μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εξειδίκευση και εξαιρετική γνώση των πιο πρόσφατων τάσεων. Συγχρόνως, αναγκαία είναι και δεδομένα που πολλές φορές δεν είναι εύκολα προσβάσιμα προς τον ξενοδόχο, όπως η μέση τιμή των δωματίων του ανταγωνισμού, η κατάταξη του στα OTAs ή τα Reviews σε σύγκριση με τα υπόλοιπα ξενοδοχεία.


Ανάμεσα στα εργαλεία που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια για την διευκόλυνση της δημιουργίας μίας επιτυχημένης τιμολογιακής πολιτικής, ένα φαίνεται να ξεχωρίζει για την αξιοπιστία των δεδομένων του και την πληθώρα δυνατοτήτων που προσφέρει. Το OTA Scanner επιτρέπει στον ξενοδόχο να αποκτήσει έλεγχο της τιμολογιακής του στρατηγικής, παρέχοντας πρόσβαση σε πολύτιμες πληροφορίες όπως τις τιμές των δωματίων των ανταγωνιστών του καταλύματος, αλλά και διάφορες άλλες πληροφορίες που συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της στρατηγικής των πωλήσεών του.


Παρακάτω θα αναλύσουμε πώς μία εφαρμογή όπως το OTA Scanner μπορεί να βοηθήσει ένα ξενοδοχείο να λάβει τις σωστές αποφάσεις τιμολόγησης, έτσι ώστε να προδιαγράψει μία κερδοφόρα και αποτελεσματική τιμολογιακή στρατηγική.


 

Γνωρίστε την AboutHotelier, την εταιρεία που έχει αναπτύξει το OTA Scanner

Η AboutHotelier εξειδικεύεται στο Digital Marketing & Hotel Technology, αναπτύσσοντας hospitality εφαρμογές μεγιστοποίησης εσόδων και πρωτότυπες Digital υπηρεσίες.


Με τη βοήθεια της AboutHotelier, μπορείτε να ενισχύσετε τη διαδικτυακή σας εικόνα, αυξάνοντας σημαντικά τα περιθώρια κέρδους και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις άμεσες κρατήσεις σας. Ανάμεσα στις υπηρεσίες της AboutHotelier, θα βρείτε:

  • Σχεδιασμό Website σύμφωνα με πρότυπα υψηλών προδιαγραφών

  • Price Check Widgets και Εμφάνιση Reviews στο Website σας (Ratestrip)

  • Cloud PMS για αποτελεσματικότερη διαχείριση του ξενοδοχείου σας (RoomRack)

  • Cloud-Based SEO Software που παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με την εταιρεία AboutHotelier, επικοινωνήστε στο info@abouthotelier.com

 

OTA Scanner και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα


Το OTA Scanner είναι μία έξυπνη πλατφόρμα που επιτρέπει στον ξενοδόχο να παρακολουθήσει τον ανταγωνισμό και να βελτιώσει την διαδικτυακή του παρουσία εύκολα και στρατηγικά. Συγκεντρώνοντας σημαντικά δεδομένα όπως τις τιμές δωματίων, τους διαθέσιμους τύπους δωματίων, αλλά και το policy και το board των ανταγωνιστών του καταλύματος, παρέχει στον ξενοδόχο πλήρη έλεγχο της αγοράς.


Τα παραπάνω δεδομένα συμβάλλουν επίσης στη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων όσον αφορά τη στρατηγική πωλήσεων του καταλύματος, βελτιστοποιώντας σημαντικά την κερδοφορία του. Βέβαια, σημαντικό ρόλο παίζει και η αξιοπιστία των δεδομένων, τα οποία προστατεύονται από ειδικούς μηχανισμούς ανίχνευσης και ελέγχων ασφαλείας. Η χρήση μιας εφαρμογής όπως το OTA Scanner έχει πολλά οφέλη για μία τουριστική επιχείρηση, τα κυριότερα από τα οποία είναι:


Η καταγραφή των τιμών του ανταγωνισμού αυτοματοποιείται, διευκολύνοντας σημαντικά την διαδικασία σύγκρισης τιμών σε σχέση με τον ανταγωνισμό


Ο ανταγωνισμός ενός καταλύματος, άμεσος και έμμεσος, επηρεάζει άμεσα την τιμολογιακή πολιτική και στρατηγική πωλήσεών του. Ωστόσο, η διαδικασία καταγραφής και σύγκρισης των τιμών είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, καθώς ο ξενοδόχος πρέπει να κάνει έλεγχο τιμών σε ένα μεγάλο εύρος μέσων, από την ιστοσελίδα των ξενοδοχείων μέχρι και τα OTAs που χρησιμοποιούν, έτσι ώστε να έχει ικανοποιητικά στοιχεία για να κάνει διαφοροποιήσεις στη τιμολογιακή στρατηγική του.


Για να μειώσει τον χρόνο που απαιτείται για τη καταγραφή του ανταγωνισμού και να διευκολύνει την παραπάνω διαδικασία, το OTA Scanner προσφέρει το Rate Calendar (Rate-Shopper). Το Rate Calendar συλλέγει και εμφανίζει τις τιμές του ίδιου καταλύματος αλλά και του ανταγωνισμού για ένα μελλοντικό εύρος έως και 365 ημέρες σε μορφή ημερολογίου. Έτσι, ο ξενοδόχος, ταυτόχρονα με τον έλεγχο των τιμών του, ελέγχει και τις τιμές του ανταγωνισμού στους OTAs, εξετάζοντας εύκολα αν η τιμολογιακή του πολιτική είναι ανταγωνιστική και μπορεί να σταθεί στην αγορά.


Παρέχονται real-time δεδομένα μακροπρόθεσμων περιόδων για την βελτιστοποίηση της τιμολογιακής στρατηγικής σας αλλά και τη καλύτερη λήψη στρατηγικών αποφάσεων


Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αναγνωρίσει ένας ξενοδόχος την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής του είναι μέσω των στατιστικών. Ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στη στρατηγική πωλήσεων, θα πρέπει να αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που μπορούν να παρέχουν μία καλύτερη εικόνα της κατάστασης.


Με τη βοήθεια των ‘Έξυπνων αναλυτικών’, η επαγγελματική πλατφόρμα Διαχείρισης Εσόδων του OTA Scanner προσφέρει αναλυτικά στατιστικά της απόδοσης του καταλύματος, όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Έχοντας την ικανότητα να προβλέψει τις υψηλές και χαμηλές περιόδους ζήτησης, ο ξενοδόχος έχει καλύτερη εικόνα των εσόδων του καταλύματος.


Έτσι, δίνονται στον ξενοδόχο αξιόπιστα real-time δεδομένα μακροπρόθεσμων περιόδων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ορθότερη λήψη αποφάσεων. Οπότε, είτε το χρησιμοποιήσετε για να δημιουργείτε δυναμικότερα πλάνα τιμών και αποτελεσματικότερες καμπάνιες πωλήσεων, είτε απλά για να έχετε καλύτερη εικόνα των τιμών σας, είναι ένα feature που θα σας βοηθήσει σημαντικά στην διαχείριση του καταλύματός σας.


Διευκολύνεται ο έλεγχος τιμών του καταλύματος, επισφραγίζοντας ότι υπάρχει ισοτιμία σε όλα τα κανάλια διανομής για τη τρέχουσα αλλά και μελλοντικές ημερομηνίες


Η ισοτιμία τιμής επηρεάζει σημαντικά τη κερδοφορία του καταλύματος και την αποτελεσματικότητα της πωλησιακής στρατηγικής του. Για αυτό και ο ξενοδόχος καλείται να εντάσσει των έλεγχο τιμών στις καθημερινές διαδικασίες του, που σημαίνει ότι πρέπει να πραγματοποιεί μεμονωμένη αναζήτηση για κάθε OTA που συμπεριλαμβάνεται το κατάλυμα του.


Με το Parity Control, δίνεται η δυνατότητα στον ξενοδόχο να ελέγχει εάν υπάρχουν disparities την τρέχουσα ημέρα αλλά και σε μελλοντικές ημερομηνίες που τον ενδιαφέρουν, μετατρέποντας μία σχετικά χρονοβόρα διαδικασία σε υπόθεση ενός λεπτού. Το εύκολο και πλήρως λειτουργικό UI της εφαρμογής μειώνει σημαντικά το περιθώριο λάθους.


Στην περίπτωση περισσότερων από ενός καταλύματος, μετατρέπεται στον κεντρικό άξονα διαχείρισης της τιμολογιακής στρατηγικής των καταλυμάτων


Πέρα από αυτόνομα καταλύματα, το OTA Scanner είναι πλήρως λειτουργικό και για ομίλους και αλυσίδες, καθώς μπορεί να υποστηρίξει ταυτοχρόνως περισσότερα από ένα καταλύματα. Μάλιστα, το OTA Scanner έχει εξοπλιστεί με διάφορα εργαλεία που διευκολύνουν την διαχείριση πολλών καταλυμάτων όπως το Multi-property Dashboard, που επιτρέπει την διαχείριση των δεδομένων του κάθε καταλύματος μεμονωμένα αλλά και όλα μαζί ταυτόχρονα.


Επιπλέον εργαλεία που θα σας δώσουν καλύτερη εικόνα του ανταγωνισμού, επισφραγίζοντας τη θέση σας στην αγορά


Μπορεί οι παραπάνω εφαρμογές του OTA Scanner να είναι και οι πιο απαραίτητες για ένα κατάλυμα, ωστόσο έχει εξοπλιστεί με μία σειρά από επιπλέον εργαλεία, που θα σας δώσουν ακόμα καλύτερη εικόνα του ανταγωνισμού, ενώ θα διευκολύνουν σημαντικά τη διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας του καταλύματος σας.

Smart Monitor

Με ειδικούς μηχανισμούς ανίχνευσης και αυτοματοποιημένο έλεγχο ασφαλείας, σας παρέχονται οι τιμές των ανταγωνιστών σας σε όλα τα διαθέσιμα OTAs και Metasearch κανάλια (με μέγιστο όριο τα 10 ανταγωνιστικά καταλύματα). Μπορείτε να κάνετε έρευνα βάσει του τύπου δωματίου, αλλά και να ελέγξετε τιμές ακόμη και μέχρι 180 ημέρες αργότερα. Η εμφάνιση των τιμών σε μορφή ημερολογίου το καθιστούν ευανάγνωστο, ακόμη και για χρήστες που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.


Alerts!

Σας ειδοποιεί έγκαιρα για όλες τις αλλαγές που έκαναν οι ανταγωνιστές σας στις πολιτικές τους για να βρίσκεστε πάντα ένα βήμα μπροστά! Επίσης, μπορείτε να δείτε τα Minimum stay και τα Sold outs που έχουν οριστεί, τις αλλαγές που έκαναν στις τιμές τους αλλά και αν άλλαξε η κατάταξη σας σε σχέση με τους ανταγωνιστές σας. Τέλος, σας ενημερώνει τυχόν ανισοτιμίες που προέκυψαν στο δικό σας κατάλυμα, για να προσφέρετε πάντα τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.


Events Manager

Πρόκειται για μία επιπλέον υπηρεσία της επαγγελματικής πλατφόρμας διαχείρισης εσόδων, που σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε τα επερχόμενα events του προορισμού σας, ταυτόχρονα δίνοντας σας σημαντικά δεδομένα που αφορούν τον ανταγωνισμό σας όπως σε τι τιμές κυμαίνονται τις συγκεκριμένες περιόδους, και αν υπάρχουν προσφορές, ή διαφορές στη πολιτική τους όπως π.χ. minimum stay.

Ratings & Reviews

Αποκτήστε καλύτερη εικόνα της δημοτικότητας του καταλύματός σας σε σχέση με τον ανταγωνισμό μέσω των κριτικών σας στα OTAs και Review Websites, μάθετε τη βαθμολογία που έχετε συγκεντρώσει έναντι των ανταγωνιστών σας, και ποια είναι η βαθμολογία που έχετε στο master κανάλι σας. Ίσως ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καταλύματος σας αλλά και του ανταγωνισμού.


Ολοκληρώνοντας…


Αυτά ήταν λοιπόν τα οφέλη μίας εφαρμογής όπως το OTA Scanner και ταυτόχρονα οι λόγοι που τη καθιστούν απαραίτητη για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Τέλος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το OTA Scanner μπορεί να συνδεθεί μέσω API με συστήματα που αφορούν τις επίσημες τιμές του καταλύματος σας, με αποτέλεσμα να συγκρίνονται βαθύτερα δεδομένα, και να επιτυγχάνεται μία ακόμη πιο κερδοφόρα τιμολογιακή πολιτική. Οπότε, για να επωφεληθείτε πλήρως από την πλατφόρμα, είναι σημαντικό να κάνετε την παραπάνω σύνδεση.Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

bottom of page